top of page

Успех в училище

Законова оценка 2019-20 

KS2 Четене, Комбинирано писане на математика

Очакван стандарт:  Училище: 77%,  Национален (2019): 65%

По -висок резултат:  Училище: 26%,  Национален (2019): 11%

KS2 Четене

Очакван стандарт

Училище: 86%

Национален (2019): 73%

По -висок резултат

Училище: 52%

Национален (2019): 27%

KS2 Писане

Очакван стандарт

Училище: 84%

Национален (2019): 78%

По -висок резултат

Училище: 37%

Национален (2019): 20%

KS2 Математика

Очакван стандарт

Училище: 82%

Национален (2019): 79%

По -висок резултат

Училище: 38%

Национален (2019): 27%

Най -новите резултати на училището за ключов етап 1 (края на 2 -ра година).

KS1 Четене

Очакван стандарт

Училище: 76%

Национален: 75%

По -висок резултат

Училище: 27%

Национален: 25%

KS1 Писане

Очакван стандарт

Училище: 69%

Национални: 69%

По -голяма дълбочина

Училище: 17%

Национален: 15%

KS1 Математика

Очакван стандарт

Училище: 77%

Национални: 76%  

По -висок резултат

Училище: 22%

Национален: 22%

Етап на основата

Добро ниво на развитие (GLD) 

% от децата, срещащи GLD

Училище: 88%

Национален (2019): 72%

Най -новите резултати на училището за основен етап (края на приемната година).

Етап на основата

Добро ниво на развитие (GLD) 

% от децата, срещащи GLD

Училище: 88%

Национален (2019): 72%

bottom of page