top of page

Приемане

Дати на обжалване при прием

Ако детето ви трябва да започне основно училище през септември 2021 г., можете да обжалвате между 16 април - 17 май 2021 г., за да гарантирате, че жалбата ви ще бъде разгледана до 16 юли 2021 г.  За заявления, направени в обичайния кръг за прием, жалбите трябва да бъдат изслушани в рамките на 40 учебни дни след крайния срок за подаване на жалби.  За закъснели заявления жалбите трябва да бъдат изслушани в рамките на 40 учебни дни от крайния срок за подаване на жалби, когато е възможно, или в рамките на 30 учебни дни от подаването на жалбите.

Основно училище Уентуърт
Дартфорд

Януари 2021 г.

bottom of page