top of page

Цели и задачи

Целта на училището е да насърчи интелектуалното, физическото, естетическото, духовното, моралното и социалното развитие на всяко дете, да помогне на всяко дете да се научи да учи.

Искаме всяко дете да се радва на училищната си работа и да намира удовлетворение в нея и чувство за постижения. Надяваме се да дадем възможност на всяко дете да реализира своя потенциал чрез необходимите умения, концепции и знания, да развие способността им да разсъждава и да им помогне да задават въпроси и да измислят разследвания, за да отговорят на тях, интерпретирайки резултатите критично.

Опитваме се да помогнем на учениците да разберат света, в който живеят. Училището има за цел да насърчава личните и морални ценности, като същевременно зачита религиозните ценности на други раси и култури.

Wentworth Pupils.png

Намерение за учебната програма на Уентуърт  Изявление

Intent, Implementation, Impact

bottom of page