top of page

Декларация за равенство

Основното училище Wentworth приветства задълженията за равенство в училищата и ги счита за съществени за постигане на най -добрия резултат за всяко дете. Вярваме, че всички ученици и служители трябва да имат възможност да изпълняват  пълния им потенциал, независимо от произход, идентичност и обстоятелства. Ние се ангажираме да създадем училищна общност, която признава и празнува различията в културата на уважение и сътрудничество. Оценяваме, че културата, която насърчава равенството, ще създаде положителна среда и споделено чувство за принадлежност за всички, които работят, учат и използват услугите на нашето училище. Признаваме, че равенството ще бъде постигнато само от цялата училищна общност, която работи заедно - нашите ученици, служители, управители, посетители и нашата местна общност.

bottom of page