top of page

Национална репетиторска програма

В отговор на пандемията от коронавирус на училищата е предоставено допълнително финансиране, за да се гарантира, че децата се възстановяват за всяко загубено време в училище.  Според изследване на Фондация „Образователни фондове“, обучението в малки групи може да подкрепи ускорения напредък на децата.  В резултат на това училището ще въведе програма за обучение за избрани деца.  

Наши партньори за обучение са Fleet Tutors и The Lightning Squad от FFT .  Допълнителни училищни уроци ще се провеждат чрез училищния процес PiXL.

 

Сесиите ще се провеждат през целия ден, а преподавателите ще работят с класните ръководители, за да гарантират, че подкрепата съответства на обучението в класната стая.  Децата ще бъдат водени от клас, за да работят по специфични концепции в малка група.  Учителите ще гарантират, че децата продължават да изпълняват обичайните си класни задачи заедно с тази подкрепа. Всички преподаватели са напълно обучени и са били подложени на процедури за проверка.  

 

Класният ръководител на вашето дете ще докладва за напредъка си на следващите родителски консултации.  Убедени сме, че тази допълнителна поддръжка ще бъде от значителна полза.

bottom of page